wtorek, 21 maja 2024

Krótko o parafii

Wieczysta adoracja w intencji
Archidiecezji Poznańskiej
27 kwietnia

Liczba mieszkańców
5206

Odpusty parafialne
16 lipca - NMP z Góry Karmel
14 września - Podwyższenia Krzyża
16 października - św. Jadwigi

Terytorium
Babkowice, Bielawy, Czeluścin,
Czeluścinek, Gębice,
Kościuszkowo, Krzekotowice,
Krzyżanki, Ludwinowo,
Magdalenki, Pasierby (część),
Pępowo, Siedlec, Sroki,
Wilkonice

Proboszczowie po 1945:
ks. Alfons Kasior (1945-1948)
Ks. Florian Maćkowiak (1948-1958)
Ks. Bronisław Pasikowski (1958-1960)
ks. Teodor Lerch (1960-1966)
ks. Stanisław Stefaniak (1966-1971)
ks. Antoni Kaczmarek (1971-1972)
ks. Stanisław Kaczmarek (1972-1986)
ks. Zenon Półrolniczak (1986-2005)
ks. Henryk Szwarc (2005-2013)
ks. Kazimierz Małek (2013-2020)

ks. Andrzej Drobiński (2020-)

Kapłani i Siostry

 Kapłani pochodzący z parafii:
ks. Czesław Grzonka (1903-1942)
O. Antoni Turbański OFM (1911-2008)
ks. Stanisław Walkowiak (1951,+1985)
ks. Feliks Płócieniczak (1952,+2006)
ks. Teodor Walorski (1956, +1986)
ks. Antoni Staszewski SDB (1960, +2015)
ks. Romulad Turbański (1989)
ks. Waldemar Szlachetka (1993)
ks. Grzegorz Szafraniak (1999)
ks. Piotr Matuszak (2001)

Siostry pochodzące z parafii:
S. Małgorzata Leokadia Pospiech
21.12.1907-03.03.1952
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej
(Wilkonice)

S. Germana Stanisława Poprawa
(1894-1975)
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Maryi w Pleszewie
(Wilkonice)


S. Ignacja Julianna Wiatroszak

(1895 -1980)

Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek

(Sroki)

 

Maria Jeremia Waleńska
(1911 -1989)
Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek
(Ludwinowo)

S. Heliodora Waleńska (+1982)
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Maryi w Pleszewie
(Magdalenki)


S. Joanna Gulcz
od Jezusa Chrystusa Kapłana
Karmelitanka Misjonarka (Gębice)

S. Maria Aleksandra Piotrowiak
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
(Ludwinowo)

S. Teofania Teresa Turbańska
(1927 - 2019)
Zgromadzenie Służebniczek Maryi
Wielkopolskie (Babkowice)

Modlimy się o liczne i święte
powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne

Św. Jadwiga Śląska

 
  • ur. w 1174 roku na zamku rodowym w Bawarii,
  • zm. 14 X 1243 roku,
  • patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej, diecezji w Gorlitz, miast: Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy, Wrocławia, Europy, uchodźców oraz pojednania i pokoju,
  • w ikonografii przedstawiana jest jako młoda mężatka w długiej sukni lub w książęcym płaszczu z diademem na głowie. Czasami w habicie cysterskim. Jej atrybutami są: but w ręce, krzyż, księga, figurka Matki Boskiej, makieta kościoła w dłoniach, różaniec,
  • Kanonizował ją Papież Klemens IV        w 1267 roku

Święta Jadwiga, Księżna Śląska, pochodziła z hrabiowskiego rodu niemieckiego Diessen-Andechs, w Bawarii. Była córką Bertolda IV i jego drugiej żony, Agnieszki z Miśni, córki Dedona v z Rochlic. Urodziła się zapewne w rodzinnym zamku w Andechs, nad jeziorem Amer, między 1178-1180 rokiem. W roku 1180 Bertold IV, hrabia Metanu, otrzymał od cesarza Fryderyka I Rudobrodego (Barbarossy) tytuł księcia. Stąd Jadwigę tytułowano czasem księżniczką merańską. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, Jadwiga otrzymała staranne wykształcenie, najpierw w rodzinnym zamku, a potem w klasztorze benedyktynek w Kitzingen. Program szkolny obejmował również naukę języka łacińskiego, haftu i malowania, muzyki i pielęgnowania chorych. Zdobyła tam umiłowanie Boga, ksiąg świętych i liturgii. Święta miała liczne rodzeństwo: Agnieszka wyszła za króla Francji, Gertruda za króla Węgier, Eckbed został biskupem Bambergii, Otto został księciem Burgundii, Bertold- arcybiskupem Koloczy, a potem patriarchą Akwilei. Jadwiga była początkowo przeznaczona dla żupana Serbii, jednak na skutek zmian w układach politycznych została żoną księcia wrocławskiego Henryka Brodatego. Miała wtedy zaledwie 12 lat, data ślubu nie jest znana. Ojciec Jadwigi sądził, że pozyskując Piastów śląskich, pozyska tym samym władców Czech i Węgier. Niebawem księciu Henrykowi udało się dołączyć do dzielnicy śląskiej także dzielnicę senioratu, krakowską i część Wielkopolski. Henryk Brodaty i św. Jadwiga stanowili wzorowe małżeństwo. A jednak przy radościach macierzyństwa zaznała Święta również cierpienia, kiedy troje jej dzieci zmarło przedwcześnie: Bolesław, Agnieszka i Zofia. W roku 1208 zmarł jeszcze jej drugi syn jako kilkuletnie dziecię. Przy życiu pozostały jedynie Gertruda i Henryk. Św. Jadwiga, chociaż Niemka z pochodzenia, zachowała wszystkie zwyczaje polskie. Wyuczyła się języka polskiego i nim się posługiwała. Dwór księżnej wyróżniał się karnością i dobrymi obyczajami, bowiem Jadwiga dbała o dobór znajdujących się w nim osób. Święta wyposażała wiele kościołów w szaty liturgiczne, haftowane jej ręką i jej dworek. O wysokiej wartości artystycznej tychże paramentów kościelnych świadczą zachowane fragmenty ornatu w Muzeum Kapitulnym we Wrocławiu. Jadwiga była matką dla poddanych. Troszczyła się, by jej urzędnicy nie uciskali kmieci w jej dobrach, obniżyła im świadczenia na rzecz dworu, przewodniczyła sądom, darowała często grzywny karne albo je zaniżała, w razie klęsk, mimo protestów zarządców, nakazywała rozdawać zmagazynowane ziarno, mięso, sól itp. Zorganizowała także szpitalik dworski, gdzie codziennie znajdowało utrzymanie ok. 13 chorych i kalek. Miała zwyczaj objeżdżać swoje posiadłości, a wtedy nawiedzała chorych i wspierała ubogich. Wraz ze swoim mężem ufundowała kilka kościołów i klasztorów. Do najznakomitszych fundacji należało opactwo cysterek w Trzebnicy (1202). Tu szerzyła kult św. Stanisława Biskupa. Henryk Brodaty był doskonałym gospodarzem swojego księstwa. Dlatego go było, by finansować fundacje kościelne i charytatywne. Do książęcego skarbca napływały również pieniądze z kopalń złota i srebra. Za jego rządów wystawiono kościoły m. in.: w Złotymstoku, w Nowogrodzie Bobrzańskim, w Sadłowie, w Wąsoszy, w Wińsku, na Polu Legnickim, we Lwówku, Leśnicy, Rokitnicy. Szpitale powstały we Wrocławiu, w Nowogrodzie Bobrzańskim i w Środzie Śląskiej. Życie Świętej nie było łatwe. W roku 1227 na zjeździe w Gąsawie został raniony Henryk Brodaty. Jadwiga pielęgnowała go z całym poświęceniem i oddaniem kochającej żony. W roku 1229, w walce o tron krakowski, Konrad Mazowiecki podstępnie pochwycił i uwięził swego rywala Henryka Brodatego. Jadwiga nie wahała się i udała się w daleką podróż do Płocka, ażeby u Konrada wyjednać uwolnienie męża. Konrad wypuścił Henryka, kiedy ten zrezygnował z księstwa krakowskiego. Pod koniec swojego życia Jadwiga musiała przeżyć najazd Tatarów. Schroniła się przed nimi wraz z zakonnicami cysterskimi do Krosna nad Odrą. Kiedy jej syn, Henryk Pobożny, zginął pod Legnicą (1241), miała rzec: ?Dziękuję Ci Boże za takiego syna?. Jadwiga, chociaż Niemka stawała w obronie racji stanu Polski. Kiedy Książe Bolesław Rogatka oddał w ręce niemieckie Ziemię Lubuską, stanowczo sprzeciwiała się temu bezprawiu. Ostatnie 28 lat św. Jadwiga spędziła w czystości, do której za pozwoleniem żyjącego jeszcze męża zobowiązała się ślubem. Odtąd Henryk Brodaty nosił tonsurę mniszą oraz zapuścił brodę. Stąd przydomek ?Brodaty?. Po śmierci męża (1238) oddała rządy żonie Henryka Pobożnego, Annie, a sama zamknęła się w klasztorze w Trzebnicy. Tam na ręce swojej córki Gertrudy, ksieni klasztoru, złożyła śluby zakonne i jako zwykła mniszka poddała się pod jej przełożeństwo. Pożegnała ziemię dla nieba w tymże opactwie 14 października 1243 roku. Po śmierci św. Jadwigi do jej grobu ściągały liczne pielgrzymki, najczęściej ze Śląska, Wielkopolski, Pomorza, Łużyc i Miśni. Biskupi polscy, przy poparciu dworów piastowskich wnieśli do Stolicy Apostolskiej prośbę o kanonizację Jadwigi. Papież Urban IV, który był we Wrocławiu w roku 1248 jako legat papieski, przychylnie przyjął tę prośbę. Jadwigę jako świętą ogłosił papież Klemens IV w Viterbo dnia 16 października 1267 roku i wyznaczył na dzień dorocznej jej pamiątki 15 października. Jednak w Polsce jej wspomnienie doroczne obchodzono zawsze 16 października. Kult św. Jadwigi przeniknął także do Czech i Austrii. Na cały Kościół Stolica Święta rozciągnęła jej święto w roku 1680 na prośbę króla Jana III Sobieskiego. Doczesne szczątki św. Jadwigi spoczywają w Trzebnicy koło Wrocławia, w bazylice, którą opiekują się księża Salwatorianie. Niegdyś sanktuarium św. Jadwigi istniało również w Potęgowie koło Kępna. W ikonografii św. Jadwiga jest przedstawiana z figurką Matki Bożej w jednej ręce, a z kościołem w drugiej. Święta Jadwiga jest patronką wyboru papieża Polaka Jana Pawła II (16 X 1978 r.). w rocznicę swego wyboru, papież podarował do bazyliki trzebnickiej kielich mszalny i świecę paschalną. Jaki jest związek św. Jadwigi z Pępowem? W roku 1267 Pępowo zostało odłączone od Krobi i utworzono odrębną parafię. Prawdopodobnie wówczas pobudowana została pierwsza świątynia pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Świątynie, które powstały w XV i XVII w. były pod wezwaniem św. Jadwigi. Wynikało to z rozwijającego się kultu św. Jadwigi oraz bliskości Trzebnicy. Odpust św. Jadwigi w parafii w Pępowie obchodzono jak dotąd w niedzielę po 16 października.


Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia. Udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi oraz służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Amen.

Biuro parafialne

Program Duszpasterski 2022/2023
"Wierzę w Kościół Chrystusowy"Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi
ul. Stanisławy Nadstawek 2.
63-830 PĘPOWO


Konto Parafialne:
38 1090 1362 0000 0001 3335 0248


Tel. 655-736-302

pepowo@archpoznan.pl

Czynne:
Wtorek           16,00 - 17,00
Środa               9,00 - 11,00
Czwartek        16,00 - 17,00
Piątek             19,00 - 20,00

św. Jan Paweł II

Msze św. i nabożeństwa

w Niedziele:
godz. 7.00, 8.30, 9.45,
(Czeluścin: 10.45) 11.30, 18.00

 

w dni powszednie:
poniedziałek, wtorek g. 7.30, 18,00

środa, piątek g. 17.00, 18.00

czwartek, sobota g.8.30, 18.00

 

Nabożeństwo do św. Jadwigi

Wtorek godz. 18.00

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Środa, godz. 18,00

Msza św. i  Koronka
do Miłosierdzia Bożego
w intencji o liczne i święte

powołania kapłańskie,

zakonne i misyjne
Czwartek, godz. 8,30

 
Nowenna
do Świętego Krzyża
Piątek, godz. 18,00

I Sobota Miesiąca
Różaniec i adoracja, g. 8,30
Msza św., godz. 9,15

Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
Niedziela, godz. 6,30

 

Duchowa Adopcja
od marca do listopada
25 dnia miesiąca godz. 17,30

Msza św. Fatimska
(od maja do października)
13 dnia miesiąca godz. 20,00
Msza św., adoracja, apel

I Komunia Święta

11 i 12 maja

 

 Chrzest św.

Msza św. chrzcielna - trzecia sobota miesiąca godz. 16.00

 

Katecheza

dla rodziców i chrzestnych

przed chrztem dzieci czwartek przed trzecią sobotą miesiąca godz. 18.30

? 2014 Parafia św. Jadwigi w Pępowie

Realizacja strony:
Inter IT - Obsługa Informatyczna